Dragoste Literatura Povesti

Aşa, vrăjitoreşte

Plouase două zile la rând ca de primăvară timpurie, iarna nu mai avea de mult buzele strânse şi învineţite, vrăjitoarea în tot timpul ăsta nu uitase să zboare sub câteva sute de metri ca să nu încurce traficul aerian, acum vrăjitoarea, la sfârşitul unor drumuri între cer şi pământ, drumuri mai chinuitoare şi decât dragostea cu chipul ei din contraste, amesteca în gând cuvinte cu puterea fanteziei profunde, asculta în căşti piesa aia care zicea că lângă inima mea vine inima ta, distribuţie de roluri, cuvintele ei, care se orânduiau după alte legi, cu elipsa predicaţiei ca regulă, aveau să înfrunte niscavai primejdii, aşa că încerca să le îmblânzească pentru că urma, seducătoare incantaţie, să farmece cu ele, să zăpăcească, în buna tradiţie a magiei, fireşte, magia ei stătea în intens invocarea silabelor, verbele ei fiind cam aceleaşi, unele dintre ele lovind continuu şi continuu în aceleaşi puncte şi direcţii cardinale, făcând din ea un adevărat asediu, demonic bombardament asupra unor zone de emoţii, vrăjitoarea era stăpânitoarea unor taine ale literelor, ştia despre trupul lor magic şi despre chimia lor tentaculară în înlănţuirea silabelor şi a cuvintelor, alea fără dezlegare de vrajă, întotdeauna frazele ei erau sacadate, solemne, potrivit acelei funcţii magice a incantaţiilor ei, prin unele cuvinte călătorise îndelung dar zadarnic, drumuri frânte, asta despre adverbul de mod cum care trece printr-un ce, dar asta nu o ştiuse nici ea, iar atunci când o ştiuse fusese uneori atât de târziu, puterile ei vrăjitoreşti avuseseră hotare iar ea nu îndeajuns de multă forţă încât acel ce, sfârşindu-l adesea cu preţul unei renunţări, să poarte un fatum, să unească distanţa dintre două lumi, conturul acelor cuvinte de atunci fiind acum unul fantomatic, deh, capriciile conjuncţiei în care se născuseră, aşa că acum încerca să le transforme în contrariul lor încercând nu să îl farmece pe cel înspre care fuseseră cândva îndreptate, ci să îl convingă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *